Effektspor 1 til 10.

Effektspor 1 til 10.

Dette avsnittet dekker funksjonene og grensesnittet for Mixer-effekten. Hvert mikser spor kan ha opptil 10 uavhengige effekt plugins vert i spor 1 til 10. For en liste over FL Studio effekter plugins, se Effekter Plugins side. Hvis du vil ha en liste over stottede plugin-standarder, kan du se Stottede effekter standarder.

MEN VENT! Hvis du trenger a bruke mer enn 10 effekter pa et enkelt mikserspor, kan du laste inn en forekomst av Patcher i en av sporene og kjede sa mange effekter som du vil i den OR Send fra ett spor til et annet.

Effektsporingsmeny – Velg en effekt som skal lastes fra hurtigmenyen.

Effektnavn (Etikett) – Venstre-klikk for a apne plugin, Hoyreklikk for a gi nytt navn til spor.

Effekt deaktivere – Dette deaktiverer effekten, men demper ikke lyden som gar gjennom sporet (kan automatiseres).

Effektblandingsniva – MERK: La dette normalt sta pa 100% og kontroller Wet / Dry-blandingen fra plugin. Hvis plugin introduserer en prosessforsinkelse, gjor de fleste, da det bearbeidede «vate» og ubehandlede «torre» signalet kan fase-avbryte da den vate lyden er litt forsinket. Dette er vanligvis mest tydelig pa hoyfrekvenser som cymbaler. Sammendrag? Ikke ror den knappen!

Bruke effekter.

Lyd gar inn pa toppen av Effekt-stakken og gar gjennom sporene i rekkefolge fra 1 til 10, forlater nederst (det eneste unntaket til dette er hvis et Fruity Send-plugin er lastet inn i en av sporene, sa en kopi av lyden kan la mikser-effekten stables fra det punktet). Etter at effekten stakk, gar lyden til den innebygde Mixer Track Properties-delen der ytterligere skulpting og manipulering av lyden er mulig. Laster effekter – Hvis du vil laste inn en effektplugg, velger du en ledig plass og apner effektspormenyen pa sporet og velger et plugin fra listen Favoritter. Overst pa menyen er det ogsa muligheter til a apne plugin-plukkeren (FX er til hoyre), Bla gjennom plugin-database etc, hvis du trenger tilgang til plugins som ikke er angitt som Favoritter. MERK: Nar en effekt er lastet pa en hvilken som helst spor i et mikser spor, vil FX-ikonet lyse pa det sporet for a fortelle deg at effektene er aktive (klikke pa ikonet deaktiverer alle effekter i sporet).

Slett en effekt – Apne effektspormenyen pa sporet av mal-effekten og velg & quot; Ingen & quot; i undermenyen Velg.

Rediger effektparametere – Effektgrensesnittet kan apnes ved a klikke pa effektnavnetiketten, for a lukke effektgrensesnittet pa etiketten igjen. Bypass en effekt – Bruk deaktiveringsbryteren for a deaktivere en effekt (denne bryteren kan automatiseres). Merk at lyden fortsatt vil passere gjennom miksersporet og eventuelle andre aktive effekter i stabelen. FX-ikonet lyser oransje pa et mikser spor med effekter. Klikk pa FX-ikonet for a deaktivere alle effekter i miksersporet. Effektblanding – Juster den vate / torre blandingen av hver effekt ved hjelp av effektblandingsnivaknappen. Fullt venstre = 0% effekt, helt riktig = 100% effektblanding. MERKNADER: 1. Effektene har vanligvis sin egen interne vat / torr blanding, slik at effektmiksnivaet til 100% ikke garanterer et 100% vatt signal. 2. La dette normalt sta pa 100% og kontroller Wet / Dry-blandingen fra plugin-modulen. Hvis plugin introduserer en prosessforsinkelse, gjor de fleste, da det bearbeidede «vate» og ubehandlede «torre» signalet kan fase avbryte da det vate svinger litt pa det torre signalet. Dette er vanligvis mest tydelig pa hoyfrekvenser som cymbaler. Sammendrag? Ikke ror den knappen! Med mindre du vet hva du gjor og siden du leser dette, gjor du sannsynligvis ikke det. Omordne / flytte effekter i et spor – Plasser musepekeren over effekten som skal flyttes og bla med musekjoretoyet, effekten vil bevege seg opp / ned avhengig av rotasjonsretningen. Ikke flytt musen mens du utforer denne handlingen, da effekten vil bli utgitt. Alternativt: Velg Effektsporingsmenyen og bruk kommandoene Flytt opp / Ned. Bare apne menyen og trykk ‘u’ eller ‘d’ -tastene pa tastaturet. MERK: Effektfolgen kan ha en dramatisk innvirkning pa lyden, sa tenk noye pa rekkefolgen i hvilke effekter som brukes. Kopier / flytt en effekt – Inkludert gjeldende innstillinger, til et annet Mixer-spor, velg popup-menyen som er knyttet til effekten som skal kopieres, og klikk deretter + dra «Lagre forhandsinnstilt som. ‘menyelement til destinasjonsmiksersporet.

Effect Slot Menu:

Velg / Erstatt (Velg nar tomt er tomt, Erstatt nar plass er opptatt) – Inneholder en liste over alle effekter som er valgt som favoritter. Hvis du velger en effekt fra denne menyen, tilordnes den til den tilsvarende plugin-sporet. Klikk pa Mer. for a apne vinduet Velg plugin, som inneholder en liste over alle effekter som er tilgjengelige for FL Studio. Dobbeltklikk pa et pluginnavn for a tilordne det til effektsporet. Klikk avkrysningsboksen foran hvert plugin for a markere det som en favoritt (alle effekter som folger med et merke vil vises i favorittlisten). MERK: For a se nylig installerte programtillegg, klikk Oppdater i bunnen av vinduet Velg plugin og velg Hurtig skanning (det anbefales at du bruker hurtig skanning i stedet for Skann og verifiser, fordi sistnevnte kan krasje FL Studio med noen darlig programmerte programtillegg ).

Forhandsinnstillinger – Inneholder en undermeny med forhandsinnstilte handteringsalternativer for effekten: Randomize gir tilfeldige verdier til de publiserte effektene (dvs. kjent for FL Studio). Nar det er aktivert, velger du en forhandsinnstilt vilje en tilfeldig 50% av innstillingene, slik at du raskt kan blande forskjellige forhandsinnstillinger og opprette nye effekter. Hybridiser blandinger mellom forrige og neste valgte innstillinger. Tree Display viser innstillingene i en «tre» -visning. Forhandsinnstillingsmenyen er deaktivert hvis det ikke er tildelt effekt til plugin-sporet. Bla forhandsinnstillinger – Apner forhandsinnstillingsmenyen i nettleseren (nettleseren har kanskje ikke noen forhandsinnstillinger for pluginet, men). Lagre forhandsinnstilling som – Lar deg lagre egendefinerte forhandsinnstillinger for plugin som er tilordnet pluginsporet. Forhandsinnstillinger lagres som FST-filer. Det anbefales at du lagrer forhandsinnstilte filer i standardstedet FL Studio, slik at de kan registreres riktig og legges til i forhandsinnstillingsmenyen. MERK: Du kan ogsa klikke pa og dra dette menyelementet til et kompatibelt sted i FL Studio for a kopiere effekten eller lagre parametere. For eksempel, for a kopiere en effekt, inkludert gjeldende innstillinger, til et annet mikser spor. Legg til plugin i database – Legger til pluginet i nettleserplugin-databasemappen som organiserer Plugin Picker (F8) -elementene.

Spare staten.

Disse alternativene er nyttige for a lagre plugininnstillinger, redigere, og sammenligne de opprinnelige versjonsversjonene. Lagre i reserve-tilstand – Lagrer pluginene gjeldende innstillinger i en midlertidig buffer (reserve-tilstand). Vend med reservedel – Bytter pluginene nav rende innstillinger med de som er i reserve-tilstand.

Parametre.

Siste tweaked parameter – Denne kommandoen har flyttet til Menyverktoy> Siste tweaked parametere. Koble alle parametere. – Apner en dialog som er utformet for a koble automatiske parametere til «tweaked» maskinvarekontrollere og deretter automatisk flytte til neste parameter i parameterlisten, klar for neste kobling. Det finnes flere alternativer for hoppe over parametre eller hoppe til nye steder i listen inkluderer. Grunnleggende operasjon – Velg «Koble alle parametere» fra menyen, og flytt den forste maskinvarekontrolleren som skal kobles til (lenken er laget til det forste elementet i listen «Aktuell parameter»). Nar du flytter den andre maskinvarekontrolleren, blir den automatisk koblet til neste parameter og sa videre, til slutten av parameterlisten er nadd eller koblingsdialogen er stengt. For a hoppe over en kobling, Venstre-klikk pa Hopp-knappen nederst pa lenkedialogen (umiddelbart igjen av «Godta» -knappen). For a hoppe direkte til en parameter, bruk nav rende parameter-menyen (overst i koblingsdialogboksen) og velg malparameteren du er interessert i. Du kan deretter fortsette a koble automatisk fra det punktet i listen ved a flytte maskinvarekontrollere som for ELLER hopp til en annen parameter i listen ved hjelp av menyen ‘Nav rende parameter’ som tidligere beskrevet. Bla gjennom parametere – Lar deg se listen over automatiske parametere i nettleseren. Embedded CC Parameters: Hver forekomst av Wrapper har 128 CC (MIDI Control Change) parametere i en parameter liste. Disse parameterne overforer CC-data direkte til plugin (for plugins som leser CC-data direkte) og kan kobles som alle andre parametere til en MIDI eller intern kontroller. Dermed kan du sende CC-data direkte til pluginet i stedet for a koble til en bestemt knapp pa plugingrensesnittet. Disse parametrene kan ogsa stilles i forbindelse med Omni-modusen som er tilknyttet dialogboksen for fjernkontrollinnstillinger, «link» for a sende CC-data til et hvilket som helst valgt plugin og for a lagre MIDI-kontroller-oppgaver (se avsnittet Omni og VST Control for flere detaljer).

Tillat gjenget behandling – Forbedrer multithreading og multi-core CPU ytelse. MERK: Noen VST-plugins kan bli verre med multithreading pa. Hvis du opplever hakket eller odelagt lyd, kan du prove a sla av denne. Smart deaktiver – Stopp behandlingen av plugin nar den er inaktiv. Reduserer CPU-belastning. Det er en global Smart deaktiver pa F10 Audio Settings-panelet ELLER ‘Smart deaktiver’ Verktoy> Makroer> Misc> Sla av smart deaktiver for alle plugins. MERK: Smart Disable er bare aktiv under liveavspilling, den er midlertidig deaktivert nar den gjengis. Flytt opp – Flytter effekten en spor opp. Alternativt: Plasser musepekeren over effektnavnet og rull musepekeren oppover. Flytt ned – Flytter effekten en plass ned. Alternativt: Plasser musepekeren over effektnavnet og rull ned musekjoretoyet nedover. Vis editor – Apner plugingrensesnittet. Alternativt: Klikk pa navnet som vises i Plugin-sporet. Gi nytt navn – Gi nytt navn til plugin-sporet.

Du kan ogsa fa tilgang til denne spormenyen fra effektens egne alternativer:

MERK: ‘Lagre forhandsinnstilt som. Alternativet kan trekkes til en annen Mixer Channel eller FX-sporet for a duplisere gjeldende effekt og innstillinger.

Mixer referanse diagram.

En fullstendig beskrivelse er tilgjengelig pa hovedmiksersiden.

MERK: De fleste kontroller er automatiske (Hoyreklikk og velg «Opprett automatikkklipp»).


Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Spill her nå!